O Nas

Naszą kadrę tworzą doświadczeni inżynierowie, posiadający uprawnienia audytorów wiodących oraz pozostałe niezbędne kompetencje do oceny systemów zarządzania. W 2012 roku w firmie został wyodrębniony niezależny Zespół audytorski, powołany decyzją Właściciela CENTRUM QUALITY.

Do Jego głównych zadań należą:

- Zapewnienie właściwej interpretacji wymagań prawa żywnościowego przez firmy ubiegające się o uzyskanie certyfikatu HACCP
- Propagowanie wymagań kodeksu i prawa żywnościowego wśród producentów i dystrybutorów żywności
- Promowanie bezpiecznej żywności i efektywnych systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności
- Nadzór nad procesem certyfikacji Systemu HACCP wg Codex Alimentarius i prawa żywnościowego.
certyfikatHACCP.pl | Audyt i certyfikacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności | Wrocław i cała Polska